Een pakket dat meer is dan een combinatie van tekstverwerker, schetsboek, rekenblad en e-mail; het biedt een complete omgeving voor de ontwikkeling van X Window client-server applicaties.

Applixware integreert de X desktop

In 1983 verlieten enkele medewerkers Data General en richtten Applix Inc. op, dat zich toelegde op de produktie van kantoorsoftware voor Unix minicomputers. Hun grafische pakket ALIS wordt nog in enkele landen ondersteund, maar niet verder ontwikkeld. Toen het X Window systeem als standaard doorzette werd op basis van ALIS het pakket Aster*x ontwikkeld. Twee jaar later is een sterk uitgebreide derde versie gereed, maar die stuitte op een kleine Galliër, waarom de naam is gewijzigd in Applixware en het versienummer in 1.0.

Voor de PC en Macintosh bestaan er diverse geïntegreerde softwarepakketten, die doorgaans Works heten, in de X Window omgeving nog weinig. Met een vriendelijke prijs bieden ze voldoende functionaliteit voor de modale kantoorklerk; de koppeling tussen de modulen en de mogelijkheden voor bestandsconversie maken ze even handig als een Zwitsers zakmes.

de onderdelen

De look-and-feel van de Applix Words module heeft in eerste instantie veel weg van typische Windows of Macintosh tekstverwerkers. Het zelfde geldt voor de spreadsheet- en tekenmodules, wat het er voor een nieuwe gebruiker eenvoudiger op maakt. Een standaard setje scalable fonts is meegeleverd. Spellingcontrole en thesaurus, mailmerge en voetnoten horen er uiteraard bij. Er is een heel behoorlijke WYSIWYG editor om wiskundige formules op te maken. Nuttig is de mogelijkheid alleen in Words om wijzigingen stap voor stap terug te draaien of te herhalen.

De style guides verdienen speciale vermelding. Ze geven de gebruiker precies aan welke keuzemogelijkheden zij heeft, zorgen voor de opmaak en nummeren paragrafen en lijsten automatisch. Met de bijgeleverde voorbeelden is het niet moeilijk een eigen huisstijl te ontwerpen. Voor professionele opmaak is de functionaliteit te mager.

Graphics biedt een standaard gereedschapkist voor bitmap- en vectortekeningen. Daarbij horen Bèzierkrommen en tekstblokken. Teksten kunnen worden vervormd of langs een pad geschikt; het resultaat oogt matig. Veelhoeken kunnen worden opgevuld met halftonen, kleurverlopen, lijnpatronen of eigen bitmaps. Bovendien kan een bibliotheek van componenten worden aangelegd.

Documenten kunnen worden afgedrukt op Postscript en PCL 5 printers. Het is mogelijk een snapshot van een deel van een document te nemen en met de bitmap editor te bewerken. Objecten kunnen tot groepen of lagen worden samengevoegd.

Spreadsheets biedt het gebruikelijke repertoire van reken- en database-achtige functies. Het is mogelijk verschillende views op de tabellen te definiëren. Voor ingewikkelder werk kunnen ELF macro's worden opgenomen. De functies voor de opmaak komen overeen met Words. Een interessante evaluatiestrategie is optimalisatie, waarin verschillende factoren worden gevariëerd tot de te optimaliseren grootheid de gewenste waarde bereikt heeft.

Mail verzendt documenten volgens de Unix sendmail, X.400 en MIME standaarden. Het maakt gesproken boodschappen mogelijk. Aan een boodschap kan een document worden verbonden. Het houdt verzendlijsten bij en maakt automatische formaatconversie en encryptie mogelijk.

de synergie

Het geheel is meer waard dan de som van de delen. Zo is de editor voor de kleurenpaletten volgens het Cyan/Magenta/Yellow/Black of Red/Green/Blue of Hue/Saturation/Brightness model vanuit alle modulen beschikbaar, net als de zoomfunctie. Gegevens kunnen via het prikbord worden uitgewisseld.

Applixware is `object-georiënteerd'; objecten uit verschillende programma's kunnen samengestelde documenten vormen. Tekstblokken kunnen van kader of steunkleur worden voorzien. Evenzo zijn frames met tekeningen, tabellen, geluiden en andere geïmporteerde data mogelijk en zijn de grafieken van Spreadsheets Graphics objecten. Die objecten worden met live links ingebonden, zodat ze na een dubbele muisklik in de oorspronkelijke applicatie kunnen worden bijgewerkt. Dit is te vergelijken met OLE, maar werkt ook over een netwerk. De data worden vers geïmporteerd wanneer ze nodig zijn, bijv. beurskoersen uit een on-line databank.

De DATA module biedt een interactieve interface waarmee Oracle, Informix, Ingres en Sybase databases kunnen worden geraadpleegd en geactualiseerd. De zelfprogrammeur kan SQL statements opnemen binnen ELF macro's. Een omvangrijke collectie filters maakt Applixware een open systeem.

de flexibiliteit

Applixware is meer dan een pakket applicaties, het biedt een software skelet in de vorm van de ELF programmeertaal. In de eenvoudigste vorm worden toetsaanslagen of muisbewegingen vastgelegd als een macro. Voor de ontwikkelaar zijn er de macro editor, debugger en compiler.

De statements van de Extension Language Facility vormen een blok-gestructureerde taal, die enigszins op Basic en C lijkt. Waarden kunnen van de typen null, floating-point, string, binary object of array zijn; variabelen bezitten zelf geen type. Met de meer dan 1500 ingebouwde macro's kunnen alle functies worden bestuurd. Ook C-functies kunnen worden aangeroepen. De TCP/IP interface maakt koppeling met andere programma's mogelijk. Er bestaan al enkele met Applixware geïntegreerde applicaties van derden.

De verschillende menu's en de icon buttons op de express line, die weer ELF macro's aanroepen, zijn met weinig moeite aan te passen. Met behulp van de dialog box editor kunnen eigen applicaties van een gelikte interface worden voorzien.

de indruk

Ondergetekende heeft gestoeid met een tweetal bèta-versies, die op een HP 9000 model 715/50 doorgaans vlot liepen. De gebruikersinterface is consistent en overzichtelijk. Werken onder X is prettiger dan onder Systeem 7. De laatst bekeken versie crashte enkel één maal. Enkele functies waren nog niet geïmplementeerd of werkten wat onbeschaafd, met name in het grafisch gedeelte. In de release zouden de gebreken verholpen zijn.

Een vergelijking met geïntegreerde PC-pakketten valt uit in het voordeel van Applixware. In vergelijking met kantoorapplicaties uit de zelfde prijsklasse blijft de functionaliteit aan de magere kant, maar is de integratie een sterk punt. Als ontwikkelomgeving is het in sommige opzichten uniek; de toekomst moet uitmaken of het de concurrentie met Uniface e.d. aankan.

Het pakket wordt geleverd voor DECstation, DECsystem, VAX, Alpha (Ultrix & OSF/1), HP 9000, RS/6000, Intergraph, Motorola 8000, SG Iris, SUN-3 en SPARCstation, 88Open, SCO, UnixWare en Solaris voor Intel. Aan een Windows NT versie wordt gewerkt. De prijs voor één gebruiker komt op f 1.980 of BEF 37400 voor het basispakket en f 8.080 of BEF 173.800 voor alle modules.

 
Inlichtingen:	Nimex Systems B.V., 043 - 21 57 56 
		Nimex Systems BVBA, 02 - 426 06 77 

Daniel von Asmuth