Home page Daniel von Asmuth

Artikelen van mijn hand


Hieronder vind je een aantal artikelen die ik schreef voor UNIX info, Magazine voor Open Systemen van uitgeverij Sala Communications, Amsterdam, dat niet langer verschijnt. Het gaat om de periode 1993 - 1996, dus qua inhoud zijn ze doorgaans achterhaald.

UNIX INFO
Let the Sun shine in (over de SPARCserver 1000)
Applixware integreert de X desktop
De ster van Bilthoven (over SuperNova)
LRU URL (over zoekmachines op het Web)
The last emperor (over de Pentium Pro)
Daar kun je GIF op innemen (over het PNG formaat en de GIMP)
Lean and mean (over de R5000 processor)
Upgrade '96 (over nieuwe SGI systemen met de R10000)
A Chorus Line (over Chorus Real-Time OS)
Nieuw Babylon (over HTML, VRML en Java)

Diverse artikelen

SuSE Linux

Een artikel over de installatie en features van de S.u.S.E. 5.3 Linux distributie.

Shell programmeren

Een handleiding met voorbeelden voor het schrijven van Unix shell scripts.

Open Source for the enterprise

Een uitgebreid engelstalig artikel uit 2003 over de zin en onzin van Open Source software gebruik in grote bedrijven.

Clusters bouwen met Linux

Een presentatie in OpenOffice.Org formaat over Hoge Beschikbaarheid in het algemeen en de Red Hat Cluster Suite in het bijzonder voor de NLLGG op 5 April 2008.

Enkele algoritmen met C broncode

Enkele artikelen zijn eerder gepubliceerd op de website van Jerry. Andere op de homepage van de IG Programmeren van de Hobby Computer Club.

Een eenvoudig en efficiënt algoritme om permutaties te genereren.

Enkele algoritmen om de doorsnede van twee rijen getallen te vinden.

Een parallel algoritme om de volgorde van een linked list om te keren.

Een introductie op de standaard programmeertaal C.

Een wiskundige beschouwing over permutaties en Hamiltoniaanse paden.

Linux Documentatie CD

Ik heb Nederlandstalige en Engelstalige documentatie verzameld over Linux en GNU software met NL.Linux.org en de NLLGG die is uitgebracht als Nederlands Linux Documenatie CD 2001. Lezers met een snelle internetverbinding kunnen hem hier downloaden (compressed ISO 9660 image; niet goed leesbaar voor Microsoft kijkers).


Elementaire wiskunde.

Een artikel met enkele stellingen uit de Euclidische meetkunde met bewijzen.