Unix shell scripting

Daniel C. von Asmuth


Inhoudsopgave
Unix en de shell
elementair shell programmeren
enkele Unix tools

Dit is een uitgebreide inleiding over het gebruik van de Unix shell en bijbehorende hulpmiddelen om scripts te schrijven. Het veronderstelt enige kennis van de Unix commandoregel, bijvoorbeeld de bash-prompt-howto. Het bevat wat meer voorbeelden dan de officiële handleidingen.

Unix en de shell

De shell is de Unix `commandostip', die opdrachten van de gebruikers inleest van het toetsenbord, ze uitvoert en het resultaat op het scherm zet. In de simpelste vorm bestaat een opdracht uit de naam van een programma; de shell zal dat programma dan opstarten, dat de beschikking over het toetsenbord en beeldscherm krijgt, en laat een nieuwe prompt zien als het programma beëindigd is.

Het Unix besturingssysteem wordt wel eens voorgesteld als bestaande uit een harde kern oftewel kernel, die de hardware aanstuurt en dat de shell een schil erom heen is, die de kernel van de gebruikers afschermt. Het is echter de taak van de kernel om de hardware af te schermen, terwijl de shell dient om toegang tot het systeem te geven. Gebruikersprogramma's hoeven geen gebruik van de shell te maken; de C-bibliotheek heeft bijvoorbeeld wel de funktie van een schil om de kernel.