Home page Daniel von Asmuth

Software van mijn hand


SOFTWARE
Föhn
BiosID
IpStat
Postcode
MailFiles
IPC@CHIP
Lemniscaat
USB-backup
MITlib
Tectonic
Enkele programma's van mijn hand in broncode. De overige zult u aan mijn ex-werkgevers moeten vragen:-) De meeste zijn ontwikkeld en getest onder Linux. Tux, de Linux mascotte


Foehn

Föhn is een softwarepakket voor een eenvoudige patiëntenadministratie van een huisartsenpraktijk, dat van 1996 t/m 2006 is gebruikt bij Huisartsenpraktijk Phoenix. De arts kan ermee de adressen e.d. van zijn patiënten in opslaan en bijhouden wie wanneer op spreekuur is geweest. Vervolgens kunnen daar acceptgiro's voor worden afgedrukt.

Het pakket werkt met dBASE IV onder DOS (beide apart aan te schaffen). U krijgt er verder geen ondersteuning op.

De handleiding is beschikbaar in compressed Postscript.

COPYRIGHT (C) 1996-2006 CASA NOSTRA SOFTWARE. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
U MAG DIT PAKKET KOSTENLOOS OP ÉÉN (1) PC INSTALLEREN VOOR STUDIEDOELEINDEN. VERSPREIDING NIET TOEGESTAAN. DE AUTEURS WIJZEN ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID AF.

BiosID

BiosID is een Unix scriptje om het versienummer van je BIOS te achterhalen zonder je PC te hoeven rebooten, analoog aan 'ctbios'. De werking is niet op alle systemen gegarandeerd.
Het vereist 'root' permissie. Getest onder SCO en Linux met bash en ksh.


IpStat

IpStat is een tooltje voor Linux speciaal voor Warandenetters dat per week je netwerkverkeer logt, aangezien de byte counters van Linux bij reboot bij nul beginnen en destijds maar tot 4GB konden tellen. Het is bedoeld om periodiek door cron te worden uitgevoerd. Hier beschikbaar met broncode onder de GNU General Public License.


Postcode

Postcode is speciaal geschreven voor de Nederlandse Linux Gebruikers Groep. Het leest een tekstbestand in met ledenaantallen per tweecijferig postcodegebied, dat door een database wordt gegenereerd. Deze informatie wordt weergegeven door een postcodekaart in te kleuren. De code maakt gebruik van versie 1.5 van de GD library van Thomas Boutell, die de auteur niet meer verspreidt. Daarom hier maar een lokale kopie.


MailFiles

Mailfiles is een Linux shell script om non-interactief bestanden te verzenden in e-mail berichten. Het maakt gebruik van sendmail.


IPC@CHIP

Ik werkte aan software voor de IPC@CHIP van Beck IPC. Dit was een embedded computer module op basis van de Intel 80186 CPU die draaide op RTOS (een soort MS-DOS met real-time capaciteiten). Voor het programmeren gebruikte ik Borland Turbo C 3.0. Mijn applicatie biedt betrouwbare berichtenuitwisseling over UDP.

De applicatie wordt gelinkt aan gemodificeerde versies van de C-library van Beck voor de sockets functies en de smalloc library van Mark B. Hansen en Calin A. Culianu, die door de auteur beschikbaar is gesteld onder de voorwaarden van de Zlib license .


Lemniscaat

Lemniscaat is een educatief antroposofisch programma ontworpen door Dr. E.J.U. von Asmuth en door mij geïmplementeerd in Microsoft Visual Basic 6.0.


USB-backup

USB-backup is een tooltje om reservekopieën te maken van een Samba share op een USB memory stick.


Menyanthes en MITlib

Menyanthes is een programma voor de analyse van grondwaterstanden, ontwikkeld door Dr. Ir. J.R. von Asmuth et al., dat draait onder Windows.

Ik heb twee eenvoudige plugins voor Matlab geschreven in Microsoft Visual C++ 6.0 om de regionale instellingen voor de decimale punt/komma en het 'list separator' scheidingsteken in het Windows register uit te lezen.

Verder probeer ik gemeenschappelijke basisfuncties in een Open Source library (MITlib) te verzamelen. Ze kan zonodig ook zonder Matlab of Octave headers en libraries worden gecompileerd.


Tectonic

Tectonic is een soort kruiswoordraadsel waar je telkens de juiste cijfers in de vakjes moet invullen, dat je kunt vinden in denksportbladen. Hierachter gaat een graaf-kleurprobleem schuil, dat gemakkelijk met een computer is op te lossen. Dit programma is gebaseerd op een lezing van Gerard Vriens voor de HCC Programmeren groep. Om de C code te compileren heb je MITlib nodig.